Bine ați venit!

Site-ul oficial al Primăriei Comunei Ianca, Județul Olt!

Comuna Ianca este situată în partea de sud – vest a județului în Câmpia Dunării, la o distanță de 110 km de orașul Slatina și la 29 km de Corabia, orașul cel mai apropiat. Are o suprafață de 159 kmp. Fluviul Dunărea mărginește teritoriul administrativ al comunei în partea de sud. În componența localității intră satele :Ianca – reședința comunei și Potelu.

Satul Potelu este atestat documentar  la 1 septembrie 1491 – 31 august 1492 în hrisovul prin care Vlad Călugărul întărește mănăstirii Bistrița alături de alte danii făcute de către boierii Craiovești și „Potelu cu Balta Alba”. În 20 aprilie 1560, Petru cel Tânăr întărește mănăstirii Bistrița ocine la Ianca în urma unei judecați.

https:/sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

MONITORUL OFICIAL LOCAL  – legatura – Solicitarea informațiilor de interes public

Comunicat de presa finalizare proiect POPAM